02743868738

THÔNG BÁO (các nhóm huấn luyện theo 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP )

THÔNG BÁO

(Các nhóm huấn luyện theo 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP )

 

Công ty Việt được Cục An toàn lao động thuộc Bộ lao động –Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C quy định tại Quyết định số 211/QĐ-LĐTBXH ngày 25/02/2019, kèm theo giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Số 10/2019/GCN.

Công ty Việt được Cục An toàn lao động cấp phép huấn luyện đầy đủ 6 nhóm theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP và văn bản hợp nhất Số 63/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/2/2019, cụ thể như sau:

 1. Nhóm 1
 • – Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc.
 • – Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương
 • – Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

 1. Nhóm 2
 • – Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở.
 • – Người trực tiếp giám sát về an toàn lao động tại nơi làm việc.

 

 1. Nhóm 3

Người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

 • – Thiết bị áp lực nồi hơi các loại ( bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0.7 bar
 • – Cần trục ô tô, cầu trục, pa lăng điện, hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, xe nâng hàng.
 • – Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí thiên nhiên nén, khí dầu mỏ hoá lỏng, khí hoà tan.
 • – Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hoá chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất.
 • – Vận hành, bảo dưởng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy trộn vữa, bê tông.
 • – Máy xúc, đào, ủi, gạt, lu, đầm rung, san
 • – Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé, chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyến, ép, xeo, chấn tôn, tráng, cuộn, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén.
 • – Làm chất tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại.
 • – Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm.
 • – Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
 • – Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới.
 • – Sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi.
 • – Phá dỡ công trình.
 • – Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.
 • – Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện.
 • – Thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.
 • – Các công việc làm về hàn, cắt kim loại.

 

 1. Nhóm 4

 Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

 

 1. Nhóm 5: Người làm công tác y tế

 

 1. Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 luật an toàn, vệ sinh lao động.

 

Bình Dương, ngày 8 tháng 3 năm 2019

GIÁM ĐỐC

   (đã ký)

Chung Quốc Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *