02743868738

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG?

Được quy định tại: Điểm b, Khoản 2, Điều 7, luật 84/2015/QH13 Về An toàn, vệ sinh lao động.

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:

Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Do đó:

  • Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giúp cho người sử dụng lao động thực hiện đúng pháp luật quy định, giúp cho quy trình sản xuất hoạt động liên tục và giảm thiểu chi phí không đáng có xãy ra.
  • Giúp người lao động nhận biết được những mối nguy tiềm ẩn trong quá trình lao động nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro đến tính mạng.

Có thể nói an toàn vệ sinh lao động đóng vai trò và ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với người lao động, chủ doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội. Khi vấn đề an toàn vệ sinh lao động được thực hiện hiệu quả là đã góp phần vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Nói một cách khác, việc thực hiện tốt các công tác an toàn lao động sẽ giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả sản xuất cao và nền kinh tế, xã hội từ đó cũng phát triển bền vững.

NẾU DOANH NGHIỆP KHÔNG TỔ CHỨC HL ATLĐ  THÌ CÓ BỊ XỬ PHẠT KHÔNG?

Khoản 13 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

  1. a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  2. b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;
  3. c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;
  4. d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.

Như vậy, đối với hành vi người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề có thể sẽ bị phạt tiền tùy thuộc vào số lượng người lao động mà người sử dụng lao động có hành vi vi phạm, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 20.000.000 đồng.

Sau khi bị phạt thì doanh nghiệp vẫn phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để thực hiện đúng luật an toàn vệ sinh lao động quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *